e-kasa NMF-2022

E-kasa predstavlja softver kreiran za novu e-fiskalizaciju i namenjen
izdavanju fiskalnih računa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i
za druge vrste računa ne može se upotrebiti.


Za novu e-fiskalizaciju potrebno je:
-e-kasa program instaliran na računaru
-LPFR ako je maloprodaja
-termalni (POS) štampač
-čitač smart kartica
-smart kartica koju izdaje poreska uprava

e-kasa podržava:

 • Rad sa VPFR ili LPFR procesorima fiskalnih računa
 • rad sa termalnim štampačima 80mm širinom trake ili
  rad sa A4 laserskim štampačima.
 • izbor fonta I veličine slova za što kvalitetniju štampu računa
 • dva moda rada – prodaja I administratorski mod oba zatvorena
  lozinkom, sa brzim prelaskom iz jednog u drugi mod.
 • rad sa barcode skenerom prilikom prodaje
 • rad sa vagama – etiketirkama koje štampaju barkodove na etiketi,
 • Prodaja artikla po šifri, barkodu ili nazivu artikla – svaki artikal kada se
  unosi u bazu artikala je uvek određen šifrom , a barkod se dodaje ako
  postoji.
 • Odobravanje popusta(rabata) na cenu i to na dva načina
 • Direktno promenom cene ili kucanjem rabata u procentima
 • Pretragu artikala po nazivu , barkodu ili ceni

Brisanje pogrešno unete stavke u račun – duplim klikom na pogrešnu
stavku na listi

 • Ako se kupac predomisli-odustane,brisanje celog računa ali PRE
 • izdavanja ,izdati-fiskalizovan račun ne može se brisati
 • Dodavanje i promena radnika-kasira koji mogu da se loguju na program
 • Unos brisanje i ispravku artikala
 • Kontrolu prilikom unosa-otvaranja novog artikla da li je uneta ispravna
  tarifa i da li je uneta jedinica mere.
 • Import artikala iz drugih izvora u CSV formatu sa mogućnošću
  prilagođavanja redosleda kolona prilkom upisa u bazu artikala.
 • – Export artikala iz baze u CSV format
 • Tarife se uvek učitavaju prilikom startovanja programa i upisuju u
  bazu podataka – ne možete ih menjati samo ih birate prilikom
  otvaranja novog artikla ili promene tarife artikla.
 • Podržava sve zakonske vrste računa
 • Sve zakonske transakcije
 • Izbor računa i transakcije sa liste jednim klikom
 • Sve zakonske vrste plaćanja – možete istovremeno izvršiti plaćanje
  po svih sedam vrsti plaćanja.
 • – Podržava unos uplate kupca i obračun povraćaja
 • U radu sa pravnim licima unesen je zakonski B2B šifarnik kao i
 • Šifarnik opcionog polja koji pozivate jednim klikom
 • Snimanje svih izdatih računa i prikaz snimljenih računa jednim klikom
 • Ne morate ručno kucati broj računa za refundaciju ili kopiju
 • Pozovete izdate račune i izaberete sa liste
 • Za sve izdate račune snima se i vurl.txt za slučaj naknadne kontrole
 • Dnevni presek po izdatim računima po svim vrstama plaćanja
 • – Promet radnika –kasira po svim vrstama plaćanja
 • Podržava unos robe na stanje
 • – Prikazuje trenutno stanje zaliha na dan
 • Prgram radi – izdaje račune samo ako postoji veza sa LPFR/VPFR
  procesorom fiskalnih računa
  • Pozivanje LPFR za prikaz podataka o korisniku – stalno prisutno u
  • Modu prodaje gde se vide svi podaci vezani za poreskog obveznika
  • Direktna provera veze sa LPFR u modu prodaja
  • unos artikala u modu prodaja ako administrator dozvoljava
  • prikaz stanja kasira u modu prodaja
  • prikaz poreskih stopa u modu prodaja
   Obaveze dobavljača esira:
  • program se instalira u prodajnom objektu korisnika
  • podešavanje i instalacija sertifikata
  • provera veze sa LPFR i bezbedonosnim elementom
  • provera štampača-podešavanje fonta i veličine slova
  • dobijate podešen i funkcionalan sistem za izdavanje računa
  • testiranje funkcionalnosti – štampanje računa i provera QR koda
  • upoznavanje korisnika sa funkcijama programa i greškama koje mogu
   da se jave prilikom rada (nestanak interneta , komunikacija esir-LPFR

djolepcsoft@gmail.com